Voor de praktijk

Opgave nieuw kantoor

Inschrijvingsvoorwaarden RvR

Inschrijvingsvoorwaarden RvR

De Raad voor Rechtsbijstand stelt als voorwaarde voor inschrijving dat de deken akkoord is met de Opgave nieuw kantoor. U kunt in de Opgave nieuw kantoor aangeven of u zich wilt inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA geeft wekelijks aan de Raad voor Rechtsbijstand door van welke kantoren de Opgave nieuw kantoor akkoord is bevonden. De Raad voor Rechtsbijstand wordt alleen op de hoogte gesteld van de accordering; de inhoud van de Opgave blijft uiteraard vertrouwelijk.