Toezicht en Tuchtrecht

Tuchtrechtspraak

Tuchtrechtspraak

Met de oprichting op 1 juni 2015 van de Stichting Ondersteuning Tuchtrechtspraak (SOTA) heeft de nieuwe opzet voor de ondersteuning van de tuchtrechtspraak zijn beslag gekregen.

Binnen de stichting zijn de griffies ondergebracht van de vier raden van discipline en het hof van discipline. De griffiers en de secretariële medewerkers zijn in dienst van de SOTA, die de ondersteuning faciliteert van de diverse tuchtcolleges. De SOTA wordt bestuurd door de voorzitters van de tuchtcolleges en de portefeuillehouder financiën uit de algemene raad. De NOvA draagt zorg voor de bekostiging van de SOTA.

Door deze nieuwe opzet is het nu mogelijk om door intern overleg en digitale ondersteuning van het werkproces de kwaliteit en uniformiteit van het werk van de tuchtrechters te verhogen. Ook piekbelasting van de raden van discipline kan zo over de beschikbare griffiers worden verdeeld. Het onderbrengen van het griffierswerk in een zelfstandige stichting draagt bij aan de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak. Door een efficiëntere inzet van de beschikbare financiële middelen maakt dit tevens de bekostiging ervan beheersbaar.