Toezicht en Tuchtrecht

Kenniscentrum tuchtrecht

Kenniscentrum tuchtrecht

In 2016 is bij het bureau van de NOvA het Kenniscentrum Tuchtrecht ingesteld. Hier kunnen dekens en medewerkers van de lokale orden terecht met vragen over de (handhaving van) gedragsregels en tuchtprocedurele aangelegenheden.

Het Kenniscentrum Tuchtrecht geeft ook de nieuwsbrief Tuchtrechtelijke Beslissingen uit. Daarnaast verzorgt de commissie disciplinaire rechtspraak in het Advocatenblad de rubriek ‘Uitspraken van de tuchtrechter’. Deze en meer disciplinaire uitspraken zijn ook terug te vinden in de juridische databank.