Toezicht en Tuchtrecht

Centrale controle op de verordening

Centrale controle op de verordening

Iedere advocaat die in 2016 op het tableau stond ingeschreven is in het kader van de centrale controle op de verordening (CCV) verplicht opgave over het jaar 2016 te doen. Dit gebeurt via de individuele opgave en de kantooropgave. Er kan alleen digitaal CCV-opgave gedaan worden. Daarop is geen uitzondering mogelijk.
De CCV bestaat uit verschillende categorieën vragen die betrekking hebben op de Verordening op de advocatuur en de Wwft.

Uitstel tot het doen van CCV-opgave is niet mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent CCV-opgave te doen binnen de gestelde termijn, dient u contact op te nemen met de deken in uw arrondissement. Het niet tijdig doen van CCV-opgave kan leiden tot een dekenbezwaar op grond van artikel 46f Advocatenwet.