Toezicht en Tuchtrecht

Centrale controle op de verordening

Centrale controle op de verordening

Iedere advocaat die op het tableau staat ingeschreven is verplicht om jaarlijks de centrale controle op de verordening (CCV) in te vullen.
De CCV bestaat uit verschillende categorieën vragen die betrekking hebben op de Verordening op de advocatuur en de Wwft.
Advocaten worden hiervoor uitgenodigd door de deken in het arrondissement waar zij kantoor houden.