Rechtsgebiedenregister

Rechtsgebiedenregister

Het college van afgevaardigden heeft op 13 december 2018 de wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen aangenomen. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in een vernieuwd rechtsgebiedenregister en deze registratie bekendmaken. Het register is een overzichtelijk en transparant register en bevat 33 rechtsgebieden waarop advocaten zich dienen te registreren. 

Welke rechtsgebieden en wanneer registreren?
De wijzigingsregeling op de kwaliteitsbevorderende maatregelen, die door de algemene raad op 17 december 2018 is aangenomen, omvat de lijst van 33 rechtsgebieden (in bijlage 9) en stelt nadere regels over de registratie. Advocaten dienen zich te registreren op minimaal één en maximaal vier van de 33 hoofdrechtsgebieden. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt op sub-rechtsgebieden die advocaten kunnen aanvinken als zij daarvoor specifieke kennis hebben. Dat kan alleen als ook het hoofdrechtsgebied is aangevinkt. Meer informatie over de registratie van uw rechtsgebieden

Voorwaarde voor registratie is het behalen van tien opleidingspunten per kalenderjaar per geregistreerd hoofdrechtsgebied (dat geldt dus niet voor de sub-rechtsgebieden). Registratie kan pas plaats hebben als aan deze voorwaarde is voldaan. In artikel 35a lid 1 Roda is bepaald dat de registratie na het behalen van de opleidingspunten direct kan plaats hebben, maar uiterlijk voor 1 maart na het kalenderjaar waarin de opleidingspunten zijn behaald. De eerste registratie kan direct nadat in 2019 de benodigde opleidingspunten zijn behaald, maar moet uiterlijk voor 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Bekendmaking registratie
De algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. De advocaat dient daarbij gebruik te maken van een eenduidig format, waarmee direct inzichtelijk wordt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. In de Roda is het model voor bekendmaking als bijlage 8 opgenomen.

Vernieuwde zoekmachine
De registratie van de nieuwe rechtsgebieden is alleen zichtbaar op Mijn Orde en nog niet via de online zoekmachine op de website van de NOvA. Voorlopig blijft de huidige zoekmachine “Vind een advocaat” online. De vernieuwde zoekmachine “Zoek een advocaat” waar de rechtsgebieden per advocaat te vinden zijn, gaat pas online zodra voldoende advocaten zich hebben geregistreerd op hun rechtsgebied, naar verwachting tweede helft 2019.