Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Vacature Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zeventien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

De NOvA zoekt een:

Advocaat voor het lidmaatschap van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV)

Deze gezamenlijke commissie van de NOvA en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bestaat uit twaalf leden, te weten zes advocaten en zes notarissen. Zij volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemingsrecht en financieel recht in Europees en nationaal verband.

De GCV brengt namens de beide beroepsorganisaties advies uit over wetsontwerpen of wetsvoorstellen die van belang zijn voor de goede beroepsuitoefening van advocaten en notarissen. De adviezen zijn met name gericht op de bevordering van de wetgevingskwaliteit.

Gemiddeld wordt eens per maand vergaderd, fysiek dan wel telefonisch. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Het secretariaat van de GCV wordt gevoerd door een jurist van de KNB. De adviezen en rapporten van de GCV zijn openbaar en worden gepubliceerd op de websites advocatenorde.nl en knb.nl.

Voor de vacature wordt gezocht naar iemand met ruime kennis en praktijkervaring op het gebied van adviseren en procederen over het ondernemingsrecht en de wet- en regelgeving betreffende aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Als u het leuk vindt om naast uw werkzaamheden als advocaat een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de GCV wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucas Korsten van de NOvA via 070 - 335 35 27 of l.korsten@advocatenorde.nl.

Uw interesse kunt u uiterlijk 1 augustus 2019 kenbaar maken aan het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie vacature adviescommissie GCV’.