Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature examencommissie beroepsopleiding advocaten

Vacature examencommissie beroepsopleiding advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten ingesteld. Het examenreglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie. De primaire taak van de examencommissie is het beoordelen en vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. Daarnaast behandelt de examencommissie herbeoordelingsverzoeken, die kunnen worden ingediend naar aanleiding van een toetsuitslag. De examencommissie werkt in vakkamers.

De NOvA zoekt:

leden voor de examencommissie beroepsopleiding advocaten


De examencommissie heeft op dit moment meerdere vacatures. De algemene raad zoekt specifiek naar commissieleden met expertise op het gebied van:
- Strafrecht (één vacature voor een plaatsvervangend lid) met bij voorkeur kennis van jeugdstrafrecht, sanctierecht en forensische bewijswaardering;
- Bestuursrecht (één vacature voor een lid), specifiek met kennis van regulier vreemdelingenrecht, asiel- en vluchtelingenrecht en bij voorkeur ook van overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Heeft u expertise op één van de deze gebieden en lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding advocaten als lid van de examencommissie, dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft een pré.

Er wordt driemaal per jaar vergaderd en verder heeft contact voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdsbesteding is ongeveer twee tot drie dagen per maand. De examencommissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Fenneke van der Grinten via f.vandergrinten@advocatenorde.nl of 070-335 35 60. Uw interesse kunt u uiterlijk 15 juli 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie examencommissie BA’ met een korte toelichting bij uw sollicitatie en een cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.