Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature adviescommissie burgerlijk procesrecht

Vacature adviescommissie burgerlijk procesrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zeventien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

De NOvA zoekt een:

advocaat voor de adviescommissie burgerlijk procesrecht


Lijkt het u leuk om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per kwartaal vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Kesler via e.kesler@advocatenorde.nl of 070 – 335 35 64. Uw interesse kunt u uiterlijk 9 augustus 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie burgerlijk procesrecht’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.