Over de NOvA

Een klacht over de NOvA

Een klacht over de NOvA

De NOvA probeert zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Voelt u zich desondanks niet juist behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de helpdesk.

Oplossing zoeken
Zodra de NOvA uw klacht heeft ontvangen, wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. De NOvA kijkt eerst samen met u of een oplossing te vinden is. Daartoe gaat de NOvA met u in gesprek.

Klacht over een advocaat
Heeft u als cliënt een klacht over de dienstverlening van een advocaat, dan kunt u contact opnemen met de (lokale) deken van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar de betreffende advocaat is gevestigd.