Opleiding

Opleiding

Iedere advocaat in Nederland dient zich zijn hele carrière te blijven ontwikkelen. In de eerste drie jaar is de advocaat verplicht na zijn rechtenstudie de driejarige beroepsopleiding voor de advocatuur te volgen. Gedurende die periode is de jurist advocaat-stagiair en moet hij of zij tentamens afleggen in verschillende vakken.

De opleiding heeft tot doel juristen op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De opleiding is vastgelegd in wet- en regelgeving. De beroepsopleiding advocaten (BA) is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO).

Hierna moet de advocaat voldoen aan de opleidingsverplichtingen, die ook wel de permanente opleiding (PO) worden genoemd. Deze eisen zijn opgenomen in de Verordening op de advocatuur, hoofdstuk 4.

BA2020: De Beroepsopleiding Advocaten op de tekentafel

In nauwe afstemming met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten werkt de NOvA aan de vernieuwde beroepsopleiding die in 2020 start. Bij de herziene opzet wordt onder andere uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardigheden en cognitie. Dit zou tot een vermindering van de tijdbesteding voor stagiairs en kantoren moeten leiden.

Het doel van de BA2020 is te komen tot een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardig en flexibele beroepsopleiding die recht doet aan de diversiteit van de Nederlandse advocatuur én de basis biedt voor een verhoging van de kwaliteit ervan. Meer informatie