Opleiding

Opleiding

Iedere advocaat in Nederland dient zich zijn hele carrière te blijven ontwikkelen. In de eerste drie jaar is de advocaat verplicht na zijn rechtenstudie de driejarige beroepsopleiding voor de advocatuur te volgen. Gedurende die periode is de jurist advocaat-stagiair en moet hij of zij tentamens afleggen in verschillende vakken.

De opleiding heeft tot doel juristen op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De opleiding is vastgelegd in wet- en regelgeving. De beroepsopleiding advocaten (BA) is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO).

Hierna moet de advocaat voldoen aan de opleidingsverplichtingen, die ook wel de permanente opleiding (PO) worden genoemd. Deze eisen zijn opgenomen in de Verordening op de advocatuur, hoofdstuk 4.

BA2020: De Beroepsopleiding Advocaten op de tekentafel

Als het mogelijk was een nieuwe beroepsopleiding advocaten op de tekentafel te ontwikkelen, wat zou dan het resultaat zijn? Met die vraag als insteek startte de NOvA medio 2016 een onderzoek. Dat kijkt vooruit naar ontwikkelingen waarmee (beginnende) advocaten in de nabije toekomst te maken krijgen en die daarom deel van hun opleiding zouden moeten uitmaken. In de loop van 2017 levert het onderzoek contouren op. Vervolgens wordt gekeken of en in hoeverre het wenselijk en mogelijk is deze contouren in de huidige beroepsopleiding op te nemen.