Onderwijs volgen bij niet-erkende opleidingsinstellingen

Onderwijs volgen bij niet-erkende opleidingsinstellingen

Opleidingsinstellingen die de NOvA niet heeft erkend, zijn niet bevoegd aan hun cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. Dit betekent niet dat u als advocaat met het volgen van cursussen van niet-erkende opleidingsinstellingen geen opleidingspunten kunt behalen.

Aan de hand van artikel 4.4. van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

Zo dient het onderwijs van academisch niveau te zijn, moet het onderwijs de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komen en moeten deskundige docenten het onderwijs verzorgen. U mag zelf het aantal opleidingspunten voor de cursus berekenen.

Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op. U dient daarvoor te kunnen aantonen dat u het onderwijs daadwerkelijk gevolgd heeft. Hiervoor dient u een bewijs van deelname (een schriftelijke bevestiging) te kunnen overleggen en een cursusprogramma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben lesgegeven en op welke tijdstippen de onderwerpen zijn behandeld. Daarmee kunt u het aantal netto uren onderwijs bepalen en aantonen.

Deze opleidingspunten kunt u in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.