Nummerherkenning

Nummerherkenning

Cliënten moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat, ook over de telefoon en per fax. Om ervoor te zorgen dat de politie telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten niet afluistert, heeft de overheid in 2011 het systeem van ‘nummerherkenning’ ingevoerd.

Dit systeem zorgt ervoor dat telefoonnummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd. De NOvA hecht groot belang aan een betrouwbaar en veilig nummerherkenningssysteem.

Aanmelden telefoonnummers
In de Verordening op de advocatuur staat welke telefoonnummers en faxnummers advocaten moeten aanleveren. Op de website voor nummerherkenning kunnen advocaten deze nummers opgeven. De NOvA geeft de aangemelde nummers - zonder andere gegevens - door aan de nationale politie. Deze verwerkt de nummers in zijn database van ‘geheimhoudernummers’. De voor het aftappen gebruikte technologie herkent de nummers in deze database en verhindert dat de politie gesprekken met deze nummers in real time of naderhand kan afluisteren. 

Nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van de NOvA.