Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 25mrt

   Al 3.500 registraties in het nieuwe rechtsgebiedenregister

   Sinds het nieuwe rechtsgebiedenregister in januari in werking is getreden, hebben 3.500 advocaten zich geregistreerd op één of meer rechtsgebieden. Tot nu toe is het nieuwe register via Mijn Orde alleen zichtbaar voor advocaten. Wanneer ‘Zoek een advocaat’ live gaat en het register ook voor het publiek toegankelijk is, moet nog worden bepaald. De AR neemt het voorstel van het CvA in beraad om het rechtsgebiedenregister pas per 1 januari 2020 open te stellen.

   2019 lees meer
  • 25mrt

   NOvA publiceert jaarverslag 2018

   De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over 2018 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat. Bijzondere aandacht is er voor het thema gefinancierde rechtsbijstand, dat het afgelopen jaar van begin tot eind een grote rol speelde.

   2019 lees meer
  • 25mrt

   Voortgang BA2020

   In nauwe afstemming met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten werkt de NOvA aan de vernieuwde beroepsopleiding die in 2020 start. Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 25 maart is de voortgang van de uitwerking van de BA2020 besproken.

   2019 lees meer
  • 25mrt
  • 25mrt

   Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

   Vandaag heeft algemeen deken Johan Rijlaarsdam aan het college van afgevaardigden toegelicht welke uitgangspunten en prioriteiten de algemene raad jaar de komende jaren hanteert. De prioriteiten voor de periode 2019-2022 vallen binnen vijf overkoepelende thema’s. Dit zijn de staat van de rechtsstaat, kwaliteit, technologie & innovatie, zichtbaarheid & publiciteit en bevordering samenwerking orden.

   2019 lees meer