Leden adviescommissie verzekeringsrecht

Leden adviescommissie verzekeringsrecht

De NOvA telt zeventien adviescommissies die de algemene raad adviseren over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt:

ADVOCATEN VOOR DE ADVIESCOMMISSIE VERZEKERINGSRECHT


Wilt u naast uw werkzaamheden als advocaat een bijdrage leveren aan de versterking van wetgevingskwaliteit en vindt u het leuk om beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied  van verzekeringsrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Gemiddeld wordt eens per kwartaal vergaderd. Verder contact vindt zo veel mogelijk via e-mail plaats.  Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner. De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau  van de NOvA.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Tan via i.tan@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 22. Uw interesse kunt u uiterlijk 1 mei 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via  secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie verzekeringsrecht’.