Keurmerk specialisatievereniging

Keurmerk specialisatievereniging

Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging.

Keurmerk specialisatieverenigingAdvocaten kunnen het keurmerk aanvragen bij de specialisatievereniging waar zij lid van zijn. Negen specialisatieverenigingen dragen het keurmerk van de NOvA.

De specialisatievereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat zij het keurmerk mag uitreiken:

- de vereniging verklaart bekend te zijn en in te stemmen met het Reglement keurmerk specialisatieverenigingen;

- de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;

- de vereniging heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op een onderscheiden rechtsgebied;

- de vereniging kent opleidingsvereisten om lid te mogen worden en te mogen blijven;

- het merendeel van de leden van de vereniging heeft de hoedanigheid van advocaat; en

- de vereniging heeft een website met daarop gepubliceerd haar ledenlijst.

De specialisatievereniging dient een plan van aanpak in te leveren bij de aanvraag van het keurmerk. Het keurmerk wordt verleend voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging.