Wet- en regelgeving

Wetgevingsadviezen

Wetgevingsadviezen

De overheid en de volksvertegenwoordiging vragen de algemene raad van de NOvA met regelmaat om advies over wetsontwerpen  en ontwerpregelgeving. Daarnaast brengt de algemene raad in het belang van de rechtspleging, de kwaliteit van wetgeving en de advocatuur ook ongevraagd adviezen uit.

Bij het opstellen van zijn adviezen laat de algemene raad zich bijstaan door een aantal adviescommissies.

De wetgevingsadviezen van de algemene raad zijn opgenomen in de juridische databank.