Geschillencommissie Advocatuur

Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De commissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en een advocaat schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie Advocatuur een oordeel te vragen bij een geschil. Een advocaat kan wel zelf de commissie verzoeken een uitspraak te doen over onbetaalde declaraties.

Zowel de cliënt als de advocaat kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De advocaat neemt het initiatief in gevallen dat de cliënt meent de declaratie van de advocaat of een gedeelte daarvan niet te hoeven betalen.

Advocaten kunnen zich aanmelden bij de Geschillencommissie Advocatuur via kga@advocatenorde.nl.

Meer informatie
Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur (artikel 6.28 en verder) een kantoorklachtenregeling hebben. In deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht. Voor het opstellen van een kantoorklachtenregeling kunnen advocaten gebruikmaken van het model kantoorklachtenregeling.