Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand

Mensen met een bepaald inkomen – tot circa € 25.000 voor alleenstaanden of € 36.000 voor niet-alleenstaanden – kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (zie voor actuele gegevens de website van de Raad voor Rechtsbijstand). Valt u binnen deze inkomensgroep? Dan kunt u terecht bij een advocaat die optreedt voor mensen voor wie het moeilijk is rechtshulp te betalen. Er staan ongeveer 7.500 advocaten ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op sommige gebieden (zoals familierecht, strafrecht, jeugdrecht) stelt de Raad voor Rechtsbijstand extra inschrijvingseisen aan advocaten.

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt de advocaat voor een deel betaald door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Zelf betaalt u een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. Ook andere kosten moet u zelf betalen, zoals de griffierechten bij het voeren van een procedure. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage kan variëren van ongeveer € 196,- tot circa € 823,- per zaak (exclusief hoger beroep). Voor personen- en familierecht kan uw eigen bijdrage variëren van ongeveer € 340,- tot circa € 849,- per zaak. Voor bemiddeling (mediation) geldt een lagere eigen bijdrage. Voor eenvoudige adviesvragen moet u rekening houden met een eigen bijdrage vanaf € 77,-. Kijk voor de actuele cijfers en voorwaarden op rechtsbijstand.nl. Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan mag u ook zelf een advocaat benaderen als deze advocaat gefinancierde rechtsbijstand aanbiedt.

Als u gefinancierde rechtsbijstand krijgt, moet u de ‘eigen bijdrage’ aan uw advocaat betalen meestal voordat de advocaat met uw zaak begint. U kunt dit met uw advocaat bespreken. Sommige gemeenten geven bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage bij gefinancierde rechtsbijstand. Informeer bij uw gemeente. Ook is het mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden. Rechtsbijstand bij een echtscheiding is bijna altijd uitgesloten van de rechtsbijstandverzekering. In sommige strafzaken krijgt u automatisch een advocaat toegewezen.