EU-advocaten

EU-afgestudeerde (produit infini)

EU-afgestudeerde (produit infini)

Wie in een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland een rechtenstudie heeft voltooid, maar in het land van herkomst nog niet (volledig) gekwalificeerd is om beroepswerkzaamheden uit te oefenen (produit infini), kan om inschrijving als advocaat verzoeken. De algemene raad onderzoekt eerst de gelijkwaardigheid van de verworven beroepservaring en kan eisen dat de aanvrager voor zijn inschrijving aanvullende examens aflegt. Dit volgt uit artikel 2, vierde lid, van de Advocatenwet. Dit is een uitwerking van het arrest Morgenbesser (C-313/01) van het Hof van Justitie van de EU.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NOvA (telefoon 070 – 335 35 54 en e-mail helpdesk@advocatenorde.nl).