EU-advocaten

Advocaat of afgestudeerde van buiten de EU

Advocaat of afgestudeerde van buiten de EU

Wie in een staat buiten de EU, de EER en Zwitserland een rechtenstudie heeft voltooid, zal om in Nederland advocaat te kunnen worden, altijd eerst de graden van bachelor en master in het recht aan een Nederlandse universiteit moeten behalen. Soms zijn vrijstellingen mogelijk op grond van een diplomawaardering. Als dit op u van toepassing kan zijn, wordt u aangeraden hierover vooraf contact met de universiteit op te nemen.