EU-advocaten

EU-advocaten

Voor in Nederland afgestudeerden volgt uit artikel 2 van de Advocatenwet, kort samengevat, dat zij, indien zij beschikken over (i) de universitaire graad bachelor en master op het gebied van het recht; of (ii) het doctoraat in de rechtsgeleerdheid; of (iii) het recht om de titel meester te voeren, een verzoek om inschrijving als advocaat kunnen doen. Daarnaast vloeit uit het Europese recht voort dat voor advocaten en afgestudeerden uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland een aantal wegen openstaan om in Nederland (incidenteel) op te treden en om zich in Nederland te laten inschrijven als advocaat.