Duurzaam stelsel rechtsbijstand

Duurzaam stelsel rechtsbijstand

Met de Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand wil de regering het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand herijken. Mede hieraan ten grondslag ligt het rapport van de commissie-Wolfsen.

Commissie-Barkhuysen
Met de instelling van de commissie-Barkhuysen heeft de NOvA eind 2015 een eigen, samenhangend pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendig stelsel gepresenteerd. De onderzoekscommissie pleit er onder andere voor om de financiële regels van het stelsel – zoals het aantal punten (vergoeding) per zaak, de hoogte van de puntvergoeding en de eigen bijdrage – op te nemen in een wet.

Commissie Van der Meer
De onafhankelijke commissie-Van der Meer heeft onderzoek gedaan naar de puntentoekenning in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Op 25 oktober 2017 heeft de commissie haar eindrapport gepresenteerd. Hierin wordt aangetoond dat advocaten in toevoegingszaken gemiddeld veel meer uren verrichten dan de punten die daar tegenover staan, dat een groot deel van de werkzaamheden al jaren lang niet wordt vergoed en dat advocaten dus per saldo onderbetaald worden.

Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand
Inmiddels is de Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegaan. In haar consultatiereactie heeft de NOvA aangegeven dat het kabinet zijn doel, om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te hervormen, hiermee niet bereikt. De NOvA doet als tegenwicht verschillende voorstellen die bijdragen aan een duurzaam stelsel. Dit is niet de eerste en zeker ook niet de laatste actie van de NOvA om een goede toegang tot het recht te behouden.