Dossiers

Kwaliteit

Kwaliteit

Een advocaat moet ervoor zorgen dat hij goede kwaliteit levert: voor de rechtzoekende, maar ook in het belang van de beroepsgroep zelf. De NOvA ziet erop toe dat die kwaliteit wordt gewaarborgd, en draagt bij aan een verdere bevordering van die kwaliteit.

Zo beschrijven de gedragsregels de normen waaraan advocaten moeten voldoen bij het uitoefenen van hun beroep. Daarnaast draagt de nieuwe beroepsopleiding (2014) bij aan een betere kwaliteit van de advocatuur. In deze opleiding kiest de advocaat-stagiair een leerlijn die aansluit op zijn/haar praktijk. Ook biedt de opleiding veel ruimte voor keuzevakken en wordt er veel aandacht besteed aan ethiek en beroepsattitude.

Na de stage moeten advocaten hun professionele kennis en kunde continu op peil houden binnen de voor hun praktijk relevante rechtsgebieden. In de Verordening op de advocatuur zijn diverse bepalingen opgenomen over de praktijkvoering. Zo dient de advocaat de organisatie van zijn kantoor en de dienstverlening adequaat in te richten. Bovendien mag een advocaat alleen zaken aannemen die hij adequaat kan behandelen.

Verder zijn advocaten verplicht te beschrijven op welke wijze zij voldoen aan regels over onder andere:

  • De vakbekwaamheid
  • De kantoororganisatie
  • De administratie
  • De derdengelden
  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

Op basis van artikel 26 (nieuw) van de Advocatenwet is de algemene raad aangewezen kwaliteitstoetsen uit te voeren. Zodra het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd, kan registratie van gespreksleiders en reviewers bij de algemene raad plaatsvinden. De NOvA hoopt dat de wetswijziging snel kan plaatsvinden.