Dossiers

Herijking gedragsregels

Evenement 'Zo heurt het!'

Evenement 'Zo heurt het!'

Tijdens de bijeenkomst 'Zo heurt het!' op 7 december presenteerden de algemene raad en de herijkingscommissie in het Haagse theater Diligentia samen de stand van zaken rondom de geactualiseerde gedragsregels.

'Gedragsexpert' Jort Kelder leidde, net als tijdens de aftrap 'Hoe heurt het eigenijk?' in juni 2016, als disussieleider de bijeenkomst op zijn bekende humoristisch-kritische wijze. Welke veranderingen stelt de Commissie herijking gedragsregels, geleid door voorzitter Jan Loorbach, voor en waarom? Hoe reageerde de balie op het advies van de commissie tijdens het consultatietraject? Wat zijn de bevindingen van de algemene raad van de NOvA? En wat is het vervolg?

De middag werd afgesloten door topacteurs Gijs Scholten van Aschat en Peter Blok (o.a. bekend uit de advocatenserie Pleidooi). Met verschillende sketches zochten zij met een knipoog ‘de grenzen’ van gedrag op. Zeg maar: 'hoe het níet heurt!'. 

Bekijk de fotoreportage.