Dossiers

Herijking gedragsregels

Welke gedragsregels zijn aan herziening toe? Op die vraag zoekt de Commissie herijking Gedragsregels 2017 een antwoord. Ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur vormen de aanleiding voor het onderzoek naa een update van de regels. De zeven leden van de commissie, onder leiding van oud algemeen deken Jan Loorbach, hebben als doel om eind 2017 een herijkt geheel aan gedragsregels gereed te hebben. 

Gedragsregels 1992
De gedragsregels verwoorden de onder advocaten heersende opvattingen over de normen die alle advocaten moeten hanteren bij de uitoefening van hun vak. Ze zijn bedoeld als richtlijn voor advocaten. Ook de tuchtrechter kan de gedragsregels als richtsnoer gebruiken, maar is er niet aan gebonden. De gedragsregels vormen ook niet het tuchtrecht; dat bepaalt de tuchtrechter. De huidige tekst over de gedragsregels stamt uit 1992. Die tekst verving destijds de Gedragsregels 1980. De herziening in 1980 vond plaats ter vervanging van de 'ereregelen voor advocaten' uit 1968. 

Bijeenkomsten 2017
De NOvA biedt advocaten de mogelijkheid actief mee te denken over de Gedragsregels 1992 en aan te geven welke regels aan herziening toe zijn. Dit kan onder meer tijdens bijeenkomsten waarbij inhoudelijke experts en advocaten discussiëren over het herijkingstraject gedragsregels advocatuur. De verzamelde ideeën, meningen en voorgestelde aanpassingen worden overhandigd aan de commissie. Die zal deze gegevens gebruiken bij het komen tot een aangepast geheel aan gedragsregels in 2017.

U kunt de commissieleden ook een e-mail sturen met uw suggesties voor de herziening van de huidige gedragsregels: gedragsregels2017@advocatenorde.nl