Dossiers

Dossiers

Ontbijtsessie gedragsregels

Ontbijtsessie gedragsregels

De advocatenorde Zeeland-West-Brabant en de NOvA organiseren samen op 13 juni a.s. de onbijtsessie 'Zo heurt het!' over de (in 2018 vastgestelde) gedragsregels voor de advocatuur. Locatie: Apollo hotel Breda City Centre, Tijdsblok: 07.30-09.30 uur.

Aan de hand van een presentatie worden advocaten geïnformeerd over de nieuwe indeling van de gedragsregels en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige set gedragsregels. Vervolgens worden zij uitgenodigd om actief te participeren in de gedragsregelquiz met actuele dilemma’s en de tafeldiscussies. De presentatie en de quiz worden verzorgd Frans Knüppe, lid algemene raad, en deken Zeeland-West-Brabant, Lex Lensink. De tafeldicussies worden begeleid door leden van de algemene raad NOvA en leden van de raad van de orde Zeeland-West-Brabant. Zo weet u aan het eind van de ochtend precies ‘hoe het heurt!’.

Advocaten ontvangen van de NOvA per e-mail een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid. Op voorwaarde van in- en uittekenen ontvangen deelnemers bij vertrek een op naam gesteld ‘bewijs van deelname’. Heeft u vragen over dit evenement, stuur dan een e-mail naar communicatie@advocatenorde.nl.

De ontbijtsessie 'Zo heurt het!' heeft eerder plaatsgevonden in de arrondissementen Limburg (Roermond), Groningen (Groningen), Gelderland (Arnhem) en Overijssel (Deventer). Deze sessies zijn in samenwerking met de lokale orden tot stand gekomen.