Dossiers

Uitwerkingsrichting in 2018

Geen assessment, wel een ingangstoets. Meer betrokkenheid van patroons en kantoren. Een persoonlijk ontwikkelplan voor stagiairs. En een praktijkgerichte opbouw van het curriculum. Dat zijn enkele van de plannen van de algemene raad om te komen tot een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten. Deze werden op 13 december 2017 aan het college van afgevaardigden voorgelegd.

Centraal in de visie van de algemene raad op de BA2020 staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit binnen de balie. Dit alles moet leiden tot een hogere kwaliteit van de beginnende advocaat. 

Uitwerkingsrichting
De contouren waarin de reacties op de consultatie zijn verwerkt, zijn over de bestaande BA gelegd. Het resultaat hiervan is beschreven in een uitwerkingsrichting. Onderdelen hiervan zijn op 30 januari 2018 (verslag) en 29 maart 2018 (verslag en presentatie) besproken met een aantal CvA-leden.

Binnen de gekozen uitwerkingsrichting (infographic) ligt de nadruk op het toepassen van juridische kennis in praktijksituaties. Om de opleiding beter te laten aansluiten op situaties die een stagiair tegenkomt in de kantoorpraktijk krijgen het patronaat en de kantoren een gerichtere rol en werken de stagiairs met een portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan. Dat zal waarschijnlijk wat meer tijd en inzet gaan vergen van kantoren en zeker van de patroons, maar daar staat een stagiair tegenover met meer direct toepasbare en inzetbare expertise. Een maatwerkaanpak die recht doet aan de diversiteit binnen de balie. De NOvA zal de rol- en taakverdeling tussen patroon-mentor en stagiair verder uitwerken. Daarnaast houdt de NOvA vast aan een vorm van juridisch-inhoudelijke toetsing voordat de stagiair aan het onderwijs begint. De exacte invulling, zwaarte en omvang daarvan en de gevolgen als de toets onverhoopt niet gehaald wordt, vergen nog nadere uitwerking in de komende maanden. Met een toetsing wordt herhaling van juridisch-inhoudelijke kennis voorkomen en komt de focus echt op de toepassing te liggen. Bovendien wordt de opleiding daarvan efficiënter. Door de hele opleiding heen komt er meer aandacht voor analytische vaardigheden, het leervermogen en de schriftelijke vaardigheden. Ten slotte onderzoekt de NOvA de mogelijkheid om een deel van het onderwijs (cognitief en praktijk- & specialistische vaardigheden per leerlijn) door alternatieve aanbieders te laten verzorgen.

Meer informatie

Infographic Uitwerking BA2020