Dossiers

Start onderzoek in 2016

Als het mogelijk was een nieuwe, ideale beroepsopleiding advocaten op de tekentafel te ontwerpen, wat zou dan het resultaat zijn? Met deze vraag is de NOvA medio 2016 gestart met een onderzoek.

Dat onderzoek kijkt vooruit naar ontwikkelingen waarmee (beginnende) advocaten in de nabije toekomst te maken krijgen en die daarom meer dan nu deel van hun opleiding zouden moeten uitmaken.

Hierbij gaat het onder meer om de toenemende diversiteit in de balie, de toenemende specialisatie, de internationalisering en de invloed van ICT op het beroep. Ook heeft de NOvA gekeken naar de aansluiting van de beroepsopleiding op de universitaire opleiding. Vanuit het idee van ‘een leven lang leren’ nemen is ook de relatie tussen de beroepsopleiding en de permanente opleiding onder de loep genomen.

Meer informatie