Dossiers

Discussienotitie en consultatie in 2017

Een gemêleerd gezelschap van advocaten van kleine en grote kantoren, aanbieders van opleidingen en experts heeft positief gereageerd op de mogelijke contouren van de beroepsopleiding voor advocaten in 2020.

Tijdens vier workshops begin 2017 en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich gebogen over de eerste contouren van de toekomstige beroepsopleiding. Zij reageerden op de discussienotitie en de presentatie Contouren BA2020 gebaseerd op de inbreng uit eerdere inventarisatierondes via interviews.

Openbare consultatie
Na een aantal groepssessies aan de hand de discussienotitie en de presentatie Contouren BA2020 in april en mei 2017 zijn in de zomer van 2017 de contouren ter consultatie voorgelegd aan de balie en relevante stakeholders. De NOvA heeft de ruim 600 integrale reacties gepubliceerd op de website. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. Reacties die niet volgens het consultatie-format zijn ingediend, zijn weergegeven in hun originele vorm. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij de BA2020!

Op hoofdlijnen zijn de consultatiereacties gebundeld in een interactieve infographic.

Meer informatie