Dossiers

BA2020

BA2020

Als het mogelijk was een nieuwe, ideale beroepsopleiding advocaten (BA) op de tekentafel te ontwerpen, wat zou dan het resultaat zijn? Met die vraag als insteek start de NOvA medio 2016 een onderzoek. Dat kijkt vooruit naar ontwikkelingen waarmee (beginnende) advocaten in de nabije toekomst te maken krijgen en die daarom meer dan nu deel van hun opleiding zouden moeten uitmaken.

Hierbij gaat het onder meer om de toenemende diversiteit in de balie, de toenemende specialisatie, de internationalisering en de invloed van ICT op het beroep. Ook kijken de onderzoekers naar de aansluiting van de beroepsopleiding op de universitaire opleiding. Vanuit het idee van ‘een leven lang leren’ nemen zij ook de relatie tussen de beroepsopleiding en de permanente opleiding onder de loep.

Onderzoek BA2020
Het onderzoek BA 2020 is open en breed van opzet. Iedereen die wil meepraten over de toekomst van de beroepsopleiding advocaten, is van harte welkom en geen onderwerp is taboe.

Eerste ronde
In een eerste ronde hebben de onderzoekers met een groot aantal advocaten gesproken. Dit waren vertegenwoordigers van de balie met een zeer gemêleerde achtergrond. Zij zijn werkzaam bij grote en kleine kantoren; zij hebben brede en gespecialiseerde praktijken; zij werken commercieel en op toevoegingsbasis en zij hebben geen tot veel betrokkenheid bij de huidige beroepsopleiding.

Tweede ronde
In een tweede ronde, vanaf december 2016, raadpleegden de onderzoekers andere deskundigen: onderwijskundigen, experts uit andere (juridische) beroepsgroepen en collega’s van buitenlandse orden (zoals die in Denemarken, België, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland).

Groepssessies en openbare consultatie
Na een aantal groepssessies aan de hand van een discussienotitie en presentatie Contouren BA2020 in april en mei 2017 en een openbare consultatie in de zomer van 2017, zal het onderzoek de contouren opleveren van een toekomstgerichte beroepsopleiding voor advocaten. Die contouren worden dan gelegd over de bestaande BA. Op basis van het resultaat daarvan zal de algemene raad van de NOvA besluiten of - en zo ja, op welke onderdelen - de bestaande BA aanpassing behoeft.