Actueel

Blog

25-01-2019

Johan Rijlaarsdam algemeen deken NOvA

"Zonder advocaat geen rechtsstaat"

Mijn eerste weken als algemeen deken verliepen turbulent. Protesterende advocaten die voor rechtbanken in het hele land actie voerden voor het behoud van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een kleinere beurs: wie had ooit kunnen denken dat dat nodig zou zijn? Als advocaten de straat op gaan, dan is er wel wat aan de hand. En dat is dan ook zeker het geval: de rechtsstaat in Nederland staat onder druk, net als de bijzondere positie die advocaten hierin hebben.

Iedere burger in Nederland moet ervan op aan kunnen dat zijn wettelijke rechten altijd gewaarborgd zijn. In een rechtsstaat is iedereen gelijk voor de wet en uiteindelijk beslist een onafhankelijke rechter aan de hand van de wet. Maar de rechtsstatelijke beginselen zijn niet veilig. Zo bepleitte een grote politieke partij dat rechters door de Tweede Kamer beoordeeld moeten kunnen worden. Een prominent politicus opperde het idee om in bepaalde wijken strenger te straffen. Het Openbaar Ministerie doet grote aantallen zaken, waarvoor de betrokkene een strafblad zou krijgen, af zonder rechterlijke toets. Er is grote ondercapaciteit binnen het OM en de politie. De rechterlijke macht klaagt over te grote werkdruk. En steeds meer sociaal advocaten kunnen het zich niet meer veroorloven op te komen voor financieel minderbedeelden.

Nederland is ondanks deze bedreigingen, die er niet om liegen, (nog) een rechtsstaat. Het gevaar ligt evenwel op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van onze rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen gaan er stukjes van af, tot we op een bepaald moment niet meer weten hoe de rechtsstaat er uit hoort te zien. Anders gezegd: de kikker merkt misschien niet dat het water waar hij in zit steeds heter wordt.

In het rechtsstatelijke evenwicht is de rol van de advocaat essentieel. Een advocaat is niet zomaar een vrije ondernemer die een juridisch beroep uitoefent, maar een juridische beroepsbeoefenaar ten dienste van de rechtsbedeling die ervoor zorgt dat iedereen toegang tot het recht krijgt. In deze zin heeft de advocatuur een publieke verantwoordelijkheid. Samen met de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, elk vanuit een eigen perspectief, staat de advocatuur voor een rechtvaardige samenleving. Gebaseerd op de wettelijk verankerde kernwaarden: onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk. Aan deze grondbeginselen van de advocatuur mag dan ook niet worden getornd, want de belangen van rechtzoekenden kunnen alleen worden gediend met behoud van de kernwaarden.

Het is daarom zorgelijk dat de overheid advocaten steeds meer lijkt weg te willen filteren. Zo is het in de plannen van de minister met de gefinancierde rechtsbijstand niet meer vanzelfsprekend dat een rechtzoekende, bijgestaan door een onafhankelijke advocaat, bij de rechter terecht kan. Dat wordt dan bepaald door een ‘poortwachter’. Ik vraag me af welke criteria hiervoor gelden en hoe de belangen van rechtzoekenden zijn gewaarborgd. Het lijkt mij tegenover de mensen die daarmee te maken krijgen dan moeilijk vol te houden dat in Nederland iedereen voor de wet gelijk is. De zo gekoesterde rechtsbescherming, in het bijzonder van mensen met een kleine beurs, spreekt dan niet meer voor zich. Dat is niet knabbelen aan de randen van de rechtsstaat. Dat is een hap er uit.

Reacties (6)

Mama

27-01-2019

Er is geen recht voor buitenlanders.

Mustafa

08-02-2019

recht-bestaat (niet), armen mensen, alleen voor rijken in Nederland!

Ferdi

10-02-2019

Zolang advocaten ook liegen en valse beschuldigingen uiten wordt het ook niet beter.
Tevens zou het ook leuk zijn als er gereageerd wordt op een mail/vraag aan Uw orde gesteld.
Met vriendelijke groet F.Klaassen

ger

12-02-2019

nou sorry ben al 1 jaar bezig een advocaat te vinden treed hier niet in details maar krijg standaard te horen
1 dit doen wij niet
2 we zitten vol
3 moet u ff het juridisch loket maar proberen
nu naar 1 jaar sorry nog steeds geen advocaat dus zonder advocaat geen zak
SCHANDALIG GEWOON

dukkie

15-02-2019

Hoi Ger wat je zegt dat klopt helemaal.

Als slachtoffer van de gerechtelijke dwalingen en op valse en uitgelokte beschuldigingen is er geen enkele advocaat meer in ons land die je bij wil staan. Politie doet strafrecht af als civiel recht en weigeren aangiftes en onderzoek naar strafbare zaken. Als je de waarheid in de rechtspraak spreekt dan wordt je onderuit geschoffeld door de advocaat van de tegen partij alzijnde dat het mijn waarheid is. In ons civiele recht is en bestaat geen enkele handhaving van gemaakte afspraken.

De Nederlandse rechtspraak is zonder enige inhoud met zelfverrijking van de advocatuur die je belangen niet meer hoeven te behartigen. Als mens wordt je eerst van alles beroofd door de overheid en dan moet je een advocaat nemen en kom je niet in aanmerking voor gefinancierde bijstand. Waar is nog recht in ons Nederland? de leugen regeert zins de wetwijzigingen door het regeer. Op valse beschuldigingen levens lang en worden dood gezwegen door justitie.

dukkie

15-02-2019

Sinds de waarheid uit de rechtspraak is gehaald is ons Nederland al geen rechtstaat meer.

Plaats een reactie

Commerciƫle, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.