BAR/tableau

BAR/tableau

De afdeling Beheer Advocaten Registratie (BAR) van de NOvA houdt alle gegevens bij van advocaten die op het tableau staan. BAR verwerkt deze gegevens voor de algemeen secretaris, de 11 raden van de orde, de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, de uitvoeringsorganisatie van de beroepsopleiding advocaten en de rechtzoekende. Het gaat om de kantoornaam, het vestigingsadres, telefoonnummers en gegevens van de advocaat, zoals de naam, de geboortedatum en het e-mailadres.

Inschrijven
Een verzoek tot inschrijving als advocaat stuurt u naar de lokale orde in het arrondissement waar uw kantoor gevestigd is (artikel 2, vijfde lid, Advocatenwet). Voor meer informatie, ook over het arrondissement waar u beëdigd wilt worden, kunt u terecht bij de lokale orde. De Raad voor de Rechtspraak informeert BAR over wanneer u beëdigd bent. BAR registreert vervolgens uw inschrijving als advocaat op het tableau en u ontvangt uw BAR-nummer. 

Heeft u enige tijd niet op het tableau gestaan, dan dient u opnieuw beëdigd en ingeschreven te worden. Een advocaat mag slechts op één locatie in één arrondissement kantoor houden (artikel 12 Advocatenwet).

Vanaf het moment dat u beëdigd bent, moet u ieder jaar 20 opleidingspunten behalen. Sinds 1 juli 2010 moeten advocaten die herintreden en langer dan één jaar geen advocaat zijn geweest, in het eerste jaar dat ze opnieuw beëdigd zijn 20 opleidingspunten extra behalen. De extra opleidingseisen voor herintredende advocaten vindt u in afdeling 4.1 van de Verordening op de advocatuur.

Heeft u de beroepsopleiding niet afgerond, neem dan voor meer informatie contact op met de helpdesk.

Wijzigingen
Iedere wijziging in uw gegevens kunt u met gebruik van de advocatenpas snel en eenvoudig invoeren bij Mijn Orde. Dat doet u bijvoorbeeld wanneer u bij een ander advocatenkantoor aan de slag gaat, voor het wijzigen van uw e-mailadres of telefoonnummer en voor het aanpassen van uw rechtsgebieden. Het doorgeven van deze wijzigingen is verplicht. Wijzigingen kunt u per direct of op een datum in de toekomst in laten gaan.

Alleen de kantoorverantwoordelijke kan de naam-, adres- en contactgegevens van het kantoor aan te passen bij Mijn Orde.

Uitschrijven
Als u stopt als advocaat, dan moet u een schrappingsverzoek indienen bij Mijn Orde. Ook deze wijziging kunt u per direct of op een datum in de toekomst laten ingaan.